กองทุนโป้งก้อยอิ่ม เพื่อการศึกษาวิทยาการคำนวณ

Highlights

 • เป็นกองทุนแบบไม่เป็นทางการ จัดตั้งโดย นายผนวกเดช สุวรรณทัต เป็นการส่วนตัว โดยไม่รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ ไม่ได้มีหน่วยงานใดเป็นเจ้าของกองทุน
 • มีจุดประสงค์เพื่อแจกจ่ายหนังสือเรียนวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา ของ สสวท.​ (การ์ตูน “โป้งก้อยอิ่ม”) ให้กับคุณครูเพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการดำเนินกิจกรรม
 • มีนโยบาย **ไม่เรี่ยไร** เงินบริจาค แต่ยินดีพูดคุยกับผู้ที่เห็นคุณค่าของภารกิจ และอาจรับบริจาคเป็นกรณี ๆ ไป
 • อาจจัดกิจกรรมระดมทุน โดยการขาย box set โป้งก้อยอิ่ม ป.1 – ป.6 ในราคาที่สูงกว่าราคาปก + ค่าบรรจุภัณฑ์ + ค่าส่ง เพื่อนำกำไรสมทบเข้ากองทุน (แต่ ณ ปัจจุบัน วันที่ 8 พ.ย. 2563 ยังไม่มีการจัดจำหน่ายแต่อย่างใด​)
 • รายจ่ายของกองทุน ประกอบด้วย ค่าซื้อหนังสือวิทยาการคำนวณ ค่าซื้อบรรจุภัณฑ์ ค่าส่งของ ค่าซื้อเครื่องเขียนเพื่อตกแต่งบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น แต่จะไม่มีรายจ่ายทางด้านค่าเดินทาง ค่าอาหาร หรือค่าตอบแทนอาสาสมัครใดๆ
 • กองทุนนี้ไม่ได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการ ดังนั้นผู้บริจาคไม่สามารถใช้ประโยชน์ทางด้านการลดหย่อนภาษีได้
 • ทางผู้จัดการกองทุน (ผนวกเดช) จะรายงานสถานะของกองทุนตามโอกาสที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
 • กองทุนจะเผยแพร่รายชื่อของผู้ที่ได้รับหนังสือบนเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ (หรือในกรณีที่ไม่มีข้อมูลรายชื่อ จะบันทึกข้อมูลที่พอเก็บได้ เช่น สถานที่ หรือชื่องานประชุมที่ทำการส่งมอบ)

บัญชีรายรับ รายจ่าย

บัญชีตั้งต้น ณ​ วันที่ 22 ต.ค. 2563 เป็นดังนี้

บัญชีตั้งต้น

รายชื่อผู้ได้รับหนังสือ

 1. วันที่ 9 พ.ย. 2563 ได้ส่งหนังสือ ป.1 – ป.6 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้กับ คุณครูสุวิทย์ สีดา, คุณครูสราวุธ สมพงษ์, คุณครูอุ่นเรือน เมืองสองชั้น, และ คุณครูสุภัสสร โสดาวัตร
 2. วันที่ 17 พ.ย. 2563 ได้มอบหนังสือ ป.3, 5, 6 ให้กับคุณครูที่เข้าร่วมอบรม Digital Literacy Enrichment เครือข่ายมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และมอบหนังสือ ป.4 ให้กับ ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
 3. 27 พ.ย. 2563 มอบหนังสือ ป.1-6 ให้กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กอนใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
 4. 23 ก.พ. 2564 ส่งหนังสือ 12 เล่ม ให้ผู้โชคดี เกม Bingo งาน CELT Webinar เมื่อ 20 Feb 2021

การจำหน่าย Box Set

 1. ณ​ ว้นที่ 23 พ.ย. 2563 ตั้งราคา box set หนังสือ ป.1-6 ไว้ที่ชุดละ 2000 บาท (แบบไม่มีกล่อง) ส่วนราคาแบบมีกล่อง ยังไม่ได้ตั้งราคา (เนื่องจากยังหากล่อง หรือกระเป๋าสวยๆ ที่ราคาเหมาะสมและจัดซื้อได้ง่ายไม่ได้)
 2. เนื่องจากต้นทุนหนังสือและการขนส่งอยู่ที่ประมาณ 650 บาท ต่อชุด การจัดจำหน่ายจึงตั้งราคาไว้ที่ประมาณ 3 เท่าของต้นทุน และนำเงินส่วนต่างเข้าสมทบกองทุน เพื่อใช้ในการดำนเนินภารกิจต่างๆ
 3. ดังนั้นจะเท่ากับว่า แต่ละท่านที่ซื้อ box set จะทำให้มีท่านอื่น (ครู นักเรียน หรือบุคลากรในวงการการศึกษา) ได้รับหนังสือไปฟรีๆ อีก 2 ชุด ขออนุโมทนาในบุญกุศลนี้ของทุกท่านที่ได้ทำร่วมกัน