ภาพสำหรับกิจกรรมค้นหาด้วยภาพ (Reversed Image Search)

การค้นหาด้วยภาพ
  • คนละเรื่องกับ การค้นหาภาพ
  • การค้นหาภาพ = พิมพ์ข้อความแล้วเจอภาพ
  • การค้นหาด้วยภาพ = Reversed Image Search = มีภาพอยู่ อยากจะรู้ว่าภาพนี้มาจากไหน
  • (บางทีก็เจอ บางทีก็ไม่เจอ แล้วแต่ดวงและความชัดของภาพ)
ประโยชน์:
  • ตรวจสอบแหล่งอ้างอิง (ภาพนี้มาจากไหน)
  • หาต้นตอของข้อมูล (เช็คข่าวลวง)
  • หาภาพที่คล้ายกัน
  • รู้ทันเด็ก (ของเล่นชิ้นนี้คืออะไร?)

ตัวอย่างภาพสำหรับกิจกรรม

หมายเหตุ: ภาพเหล่านี้มาจากแหล่งต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งไม่ได้เขียนที่มากำกับไว้ เพราะต้องการให้ใช้เป็นแบบฝึกหัดในการค้นหาที่มาของภาพ

ดูบน Google Photos (และดาวน์โหลดจากที่นั่น) ได้ที่: https://photos.app.goo.gl/t1MtvFRwSiannnYg9

หรือดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดเป็น .zip จาก Google Drive (2.7 MB) ได้ที่: https://drive.google.com/file/d/1zkyHeGeYMIYDFWJjs2GbucYbIYEbkB0_/view?usp=sharing

ท่านสามารถดาวน์โหลดทีละภาพได้ โดยคลิกขวาที่ภาพ แล้วเลือก Save Image As…