กิจกรรมซองเงื่อนไข ร้านข้าวแกงเจ๊เล็ก (unplugged coding)

ดาวน์โหลด

ภาพสไลด์