กิจกรรมซองเงื่อนไข ร้านข้าวแกงเจ๊เล็ก (unplugged coding)

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับ print เท่าที่จำเป็น (5 MB): https://drive.google.com/file/d/1l1x6yD-Q6GueJ4dDld_fL2mj-WYNg4O-/view?usp=sharing ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับ print + ไฟล์ต้นฉบับใน Word, PowerPoint, Photoshop ทุกสิ่งทุกอย่าง (58 MB): https://drive.google.com/file/d/16gHzN3nCsPR-tCF_C571L4lrB_CcPnea/view?usp=sharing ดาวน์โหลดสไลด์สำหรับดำเนินกิจกรรม: PowerPoint … Continue reading กิจกรรมซองเงื่อนไข ร้านข้าวแกงเจ๊เล็ก (unplugged coding)