กิจกรรม Unplugged Coding ถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ปีที่ 7 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช.

Information

(TBA)

Pictures

Google Photos: https://photos.app.goo.gl/xkYHdhFYsNNKJcV4A

ที่มาของภาพ:

Social Media Posts