กิจกรรม “ดิน น้ำ ลม ไฟ + ศิลปิน” สอนเรื่องเลขฐานสอง (Binary Numbers)

ดาวน์โหลดไฟล์กิจกรรมได้ที่นี่

Download

More Info

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Unplugged Coding ถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ปีที่ 7 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช

https://www.pongkoiim.com/go/?p=965