การสอน ​Coding ผ่านตัวการ์ตูน

  • การบรรยายพิเศษในหัวข้อ: การสอน Coding ผ่านตัวการ์ตูน โดย อาจารย์ผนวกเดช สุวรรณทัต
  • งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ระดับชาติ (วทร.24 Online)
  • 23 เมษายน 2564 เวลา 11:00 น.

เอกสารการบรรยาย

ดาวน์โหลดสไลด์ที่นี่

หรือที่ gg.gg/cartooncoding

วิดีโอ

วิดีโอย้อนหลัง (ฉบับไม่เป็นทางการ)

รับชมได้ที่ https://youtu.be/zlWB_zO6UMk (ฉบับไม่เป็นทางการ)

วิดีโอเบื้องหลัง

จากมุมมองของ Fimi Palm 2: https://youtu.be/T3QI3NqBFLo

การประชาสัมพันธ์

รายละเอียดจาก สสวท. https://www.facebook.com/ipst.thai/posts/3798961973473496

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง: https://www.banmuang.co.th/news/education/228481