Category: curriculum

FAQ: ใครเป็นผู้ริเริ่มวิชาวิทยาการคำนวณ มีอิทธิพลทางการเมืองหรือไม่?

สสวท.​ พยามยามริเริ่มมาแล้วกว่า 20 ปี ตามคำแนะนำและการผลักดันของนักวิชาการหลายท่าน นำโดย รศ. ยืน ภู่วรวรรณ ที่เห็นว่านักเรียนควรได้เรียนคอมพิวเตอร์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตในทุกสาขาอาชีพ การผลักดันในยุคต้นนี้ผมไม่ได้มีส่วนร่วมด้วย เพราะผมยังเป็นนักเรียน ม.ปลาย อยู่เลย พอผมไปเรียนต่อ กลับเมืองไทยมาก็พบว่า โอโห ความพยายามของอาจารย์ของผมหลายท่าน นำโดยท่าน

More/อ่านต่อ ...

FAQ: เหตุใดหลักสูตรวิทยาการคำนวณ จึงอยู่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์?

ก่อนหน้านี้ “วิชาคอมพิวเตอร์” อยู่ในกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพ เพราะมุมมองในสมัยนั้นคือวิชานี้เป็นการเรียนโปรแกรมประยุกต์ และใช้งานในสำนักงาน (โปรแกรมตระกูล Office ทั้งหลาย) โตขึ้นใครอยากทำงานโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นก็มาเรียนวิชานี้ เหมือนที่มีวิชาจำพวกคหกรรม เกษตรกรรม หัตถกรรม ซึ่งล้วนมีประโยชน์ในการประกอบอาชีพทั้งนั้น มุมมองเช่นนั้น กล่าวได้ว่า ถูกต้องเหมาะสมในยุคหนึ่งที่คอมพิวเตอร์จัดเป็นเครื่องมือหากิน ใครอยากทำกินด้วยวิธีนี้ก็จงมาเรียน ใครไม่สนอาชีพนี้ก็ไม่ต้องเรียน และที่สำคัญ ไม่ต้องเรียนเขียนโปรแกรมเพราะยังไม่ถึงเวลา

More/อ่านต่อ ...

Podcast: เรียนโค้ดดิ้งไม่ใช้คอมพิวเตอร์ ! คุยกับ อ.ผนวกเดช สุวรรณทัต (โดยคุณ กล้า สมุทวณิช)

“coding เนี่ยะมันจะมีความหมายแคบหรือกว้างเพียงใด มันจะมีประวัติมายังไงนะครับ เป็นสิ่งที่ถกเถียงกันมันก็สนุกดีนะครับ แต่ถ้าจะถกเถียงเพื่อไปบอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งผิด อีกฝ่ายหนึ่งพูดผิด พูดโดยที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเนี่ยะ ผมว่าเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ค่อยสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์เท่าไหร่นะครับ ลองมาดูกันดีกว่าว่าคำว่า coding ในปัจจุบันเนี่ยะเขาใช้ในความหมายใดกันบ้าง…” ผนวกเดช สุวรรณทัต (30 ส.ค. 2562) คำนำ โดย Mock มาฟังคำนิยามและแง่มุมของคำว่า

More/อ่านต่อ ...

#เล่าเท่าที่รู้ โดยนักเกรียน สวนกุหลาบ

excerpts: “เป็นที่น่าดีใจว่า หลักสูตรที่พัฒนาร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาและสสวท.ทำออกมาได้ดีทีเดียว สร้างพื้นฐานที่ถูกต้องให้นักเรียนโดยไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดบางอย่างในอนาคต มีจัดอบรมครูผู้สอนวิชานี้ เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้นักเรียน มีความร่วมมือจากหลายองค์กรรวมทั้งเอกชนในการพัฒนาสื่อการสอน แอป หรือเวปไซท์ช่วยสอนวิชานี้ ทุกๆกระบวนการดำเนินการด้วยความเข้าใจที่ถูกที่ควรในการพัฒนาการสอนวิชาวิทยาการคำนวณนี้” “ปัจจุบัน สสวท.บูรณาการการเรียนรู้ไว้ดีมาก เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์จะมีการสอดแทรกdiscrete mathเข้าไปเพื่อปูพื้นฐานกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ให้กับเด็กประถม ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการช่วยแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนขึ้น” “ดีใจที่คุณหญิงกัลยาและกระทรวงศึกษาให้ความสำคัญกับวิชานี้ ซึ่งช่วยกระตุ้นให้สังคมตื่นตัวที่จะถกเถียงหาข้อมูลที่ถูกต้อง อันจะช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนวิชานี้ สสวท.ทำหลักสูตรเอาไว้ดีมาก เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ในแต่ละพื้นที่

More/อ่านต่อ ...

คู่มือครู และเอกสารอื่นๆ จาก สสวท. (ฟรี)

คู่มือครู คู่มือการใช้หลักสูตร คำอธิบายรายวิชา เอกสารจัดการเรียนรู้ ​Scratch ฯลฯ มีให้ดาวน์โหลดฟรี ๆ โดย สสวท.

More/อ่านต่อ ...

คู่มือการใช้หลักสูตร (สสวท. แจกฟรี!)

ไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหน ไม่ต้องสมัครสมาชิกเว็บไหน คนไทยทุกคนดาวน์โหลดได้ฟรี ๆ ครับ หลักสูตรวิทยาการคำนวณ ได้รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการให้โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่่ปีการศึกษา 2561 โดยกำหนดให้เป็นรายวิชาพื้นฐาน นั่นหมายถึงนักเรียนทุกคนจะต้องได้เรียน ความน่าสนใจของหลักสูตรนี้คือ นักเรียนจะได้ฝึก coding ตั้งแต่ ป.1 ซึ่งวัตถุประสงค์ที่ซ่อนอยู่คือการฝึกให้เด็กคิดอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ส่วนเครื่องมือที่จะสอน coding ให้กับเด็กประถมในปัจจุบันก็มีอยู่มากมายทั้งยังให้ความสนุกและส่งเสริมจินตนาการไปคู่กัน หรือผู้สอนจะสร้างสื่อสำหรับสอน

More/อ่านต่อ ...

ตัวอย่างความคิดเห็นวิจารณ์หลักสูตรวิทยาการคำนวณ และแนวทางการชี้แจง

ทำไมผมจึงควรตอบความคิดเห็นเหล่านี้? หลักการข้อหนึ่งสำหรับการแสดงความคิดเห็นบนสื่อสังคมในกรณีที่มีผู้แสดงความคิดเห็นที่เราไม่เห็นด้วย คือ เรามีสิทธิ์ที่จะนิ่ง ไม่ตอบโต้  โดยมีผลดีคือเป็นการทำให้เรื่องราวดังกล่าวผ่านไปโดยเร็ว มีคนเห็นน้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราไม่ต้องการให้ใครพบเห็น การตอบโต้จะยิ่งทำให้ข้อมูลดังกล่าวปรากฏสู่สายตาคนมากขึ้น กรณีนี้ เพจ Drama-Addict นำบทความเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาการคำนวณไปเผยแพร่ นับว่าเป็นเรื่องดี มีผู้แสดงความเห็นทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ทางเลือกหนึ่งของผมในฐานะผู้ที่มีส่วนร่วมในการยกร่างหลักสูตร และร่วมเขียนหนังสือ คือปล่อยผ่าน ไม่ตอบโต้ความเห็นที่ไม่เห็นด้วย โดยเฉพาะความเห็นที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง

More/อ่านต่อ ...

Coding, Programming and the Changing Curriculum for Computing in Schools (รายงานจาก UNESCO/IFIP TC3 Meeting, 2019)

ปัญหา/อุปสรรค/ความท้าทาย 8 ข้อของหลักสูตร Computing ที่พบในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ตีพิมพ์ 4 Feb 2019 https://www.ifip-tc3.org/working-groups/task-force-curriculum/ รศ.ยืน ภู่วรวรรณ เคยบรรยายสรุป 8 หัวข้อนี้ ในวิดีโอนี้ https://www.facebook.com/ipst.thai/videos/2881871105171099 (นาทีที่ 59)

More/อ่านต่อ ...

แนะนำหนังสือเรียนฉบับการ์ตูน #โป้งก้อยอิ่ม ที่บริษัท ThoughtWorks

ชิญรับชม Facebok Live ของการอธิบายหลักสูตรวิทยาการคำนวณ และแนะนำหนังสือเรียนฉบับการ์ตูน #โป้งก้อยอิ่ม ที่บริษัท ThoughtWorks (สำนักงาน G Tower พระรามเก้า) ขอบคุณพี่ไมเคิลและทุกคนในบริษัทนี้มากๆ ครับที่ให้ความสนใจกับอนาคตของประเทศไทยและนำข้อมูลไปบอกต่อตามที่ต่างๆ รวมถึงสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย https://www.facebook.com/thoughtworksthailand/videos/1968320756811803 ถ่ายทอดสด เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน

More/อ่านต่อ ...