Category: teachers

ตัวอย่างการสอน Scratch: วาดรูปหลายเหลี่ยม

โดยคุณครูวชิราวรรณ เทียมทัน โรงเรียนเมืองเลย จะเห็นว่า Scratch นั้นสามารถใช้บูรณาการเข้ากับวิชาคณิตศาสตร์​และศิลปะได้อย่างลงตัว

More/อ่านต่อ ...

การอบรมครูออนไลน์ โดย สสวท.​

ประเด็นสำคัญ ฟรี และมีวุฒิบัตรให้ (ถ้าเรียนครบ ส่งงานครบ) มีกำหนดเวลาเรียนเป็นรอบๆ (อ่านรายละเอียดด้านล่าง) อธิบายสาระการเรียนรู้และยกตัวอย่างที่นำไปใช้ในห้องเรียนได้จริง ทั้งตัวอย่างจากในหนังสือ และนอกเหนือจากหนังสือเรียน รายละเอียด อ่านรายละเอียดได้จากประกาศ บน Facebook Page “สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.” หรือคลิกที่: https://www.facebook.com/oho.ipst/photos/a.185685644829659/2310215959043273/?type=3&theater ข้อมูลด้านล่างนี้

More/อ่านต่อ ...

แอบส่อง Live การอบรมครูแกนนำ 2562

สสวท.​ เพิ่งจัดอบรมครูแกนนำวิชาวิทยาการคำนวณไปเมื่อ 21-24 มิถุนายน 2562 มีคุณครูเข้ารับการอบรมประมาณ 80 ท่าน (ระดับประถมศึกษา​) เนื้อหาช่วงหนึ่งเกี่ยวกับการใช้ Live video (เทคโนโลยีการถ่ายทอดสดออนไลน์) เพื่อการเรียนการสอนอย่างปลอดภัยและได้ประโยชน์ ทีมงานจึงได้ขอให้คุณครูผลัดกันมา Live เพื่อเล่าเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับการอบรมให้กับคุณครูทางบ้านได้ฟัง หลังเสร็จสิ้นการอบรม

More/อ่านต่อ ...

คุณครูเพียวสอน cup stacking programming

คุณครูชญาภัทร ประเสริฐวงศา โรงเรียนบ้านโนนบอน (คำหล้าประชานุเคราะห์) จ.อุบลราชธานี ผลิตสื่อการสอนน่าสนใจเกี่ยวกับ cup stacking programming ซึ่งเป็นเทคนิคการสอนอัลกอริทีมแบบ unplugged แบบหนึ่ง เด็กสามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ และได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ อนึ่ง ตัวอย่างการสอนบทเรียน unplugged เช่นนี้ เป็นตัวอย่างที่นอกเหนือจากหนังสือแบบเรียนวิทยาการคำนวณของ สสวท.

More/อ่านต่อ ...

workshop วิทยาการคำนวณ​ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.ศรีสะเกษ

บรรยายโดย ผนวกเดช สุวรรณทัต (ม็อค)  สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมตตา มงคลธีระเดช  สถาบันการเรียนรู้ (LI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ต้นแบบ ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

More/อ่านต่อ ...

Roadshow @ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา

การชี้แจงหลักสูตรวิทยาการคำนวณ ให้กับคุณครูใน จ.แมฮ่องสอน มีการถ่ายทอดสดหลายวิดีโอ เชิญรับชมได้ที่นี่ครับ จัดโดย งานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ประสานงานโดย คุณกิตติยา บำบัดภัย นักวิชาการ สวทช. วิทยากร: ผนวกเดช สุวรรณทัต (มจธ.), ผศ. ดร. ธนาวินท์ รักธรรมานนท์

More/อ่านต่อ ...

คุณครู นวกานต์ มณีศรี: วิดีโอบันทึกกิจกรรม ป.4 บทที่ 1

สอน algorithm ด้วยลูกปิงปอง ลูกกอล์ฟ และกะละมัง โดย คุณครู นวกานต์ มณีศรี จ.กาญจนบุรี เผยแพร่เมื่อ 4 มิถุนายน 2561 ตัวอย่างการสอนจริง คุณครูสอนอัลกอริทึมโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ น่าสนุกมาก บรรยากาศคึกครื้น มีทั้งเด็กหญิงเด็กชายและเณรน้อย https://youtu.be/ZyzJkbb-nSA บทเรียนนี้อยู่ในหนังสือแบบเรียนวิทยาการคำนวณ

More/อ่านต่อ ...

Photos from CS Teacher Training 2017

เชิญชมภาพบรรยากาศ การประชุมปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 4 ปีที่ 2 หลักสูตร Computing Science วันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2560 จัดโดย สสวท. https://photos.app.goo.gl/WzXHVgbG3UPmCDy43 ตัวอย่างการบรรยายเรื่อง Computational Thinking (บรรยายรวมสำหรับครูประถมและมัธยม หลังจากนี้ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง)

More/อ่านต่อ ...