Month: August 2019

แนวคิดในการส่งเสริม coding (ความคิดเห็นส่วนตัวของ Mock)

แนวคิดในการส่งเสริม coding (เสนอให้ สสวท.​ โดย ม็อค 1 ส.ค. 2562)  [ส่วนที่ 1] จัดอบรมครูแบบ face to face ในจังหวัดต่าง ๆ โดยมี 3 รูปแบบ

More/อ่านต่อ ...