#โป้งก้อยอิ่ม และหลักสูตรวิทยาการคำนวณ

โป้ง ก้อย อิ่ม คือชื่อตัวละครในหนังสือแบบเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ ซื้อหนังสือได้ที่ pongkoiim.com/buy ลิขสิทธิ์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เว็บไซต์นี้จัดทำโดยกลุ่มนักวิชาการที่ร่วมร่างหลักสูตรและหนังสือแบบเรียน เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา **ไม่ใช่ข้อมูลอย่างเป็นทางการ**

พูดคุยเรื่อง Unplugged Coding ในรายการ Live@จันทรเกษม (27 ม.ค. 63)

ผม (Mock – ผนวกเดช สุวรรณทัต) ได้มีโอกาสไปนั่งพูดคุยเรื่อง Unplugged Coding และหลักสูตรวิทยาการคำนวณ ร่วมกับพี่แทนไท (ดร. แทนไท ประเสริฐกุล) และพี่ต้นไม้ (คุณกันติพจน์ สิริภักดิสกุล) ในรายการ Live@จันทรเกษม ที่สนามหญ้าริมรั้วกระทรวงศึกษาธิการ Highlights:

More/อ่านต่อ ...

ตัวอย่างเนื้อหาหนังสือเรียนวิทยาการคำนวณ สสวท. (โป้งก้อยอิ่ม) จากเว็บของ สพฐ.

ชั้นประถมศึกษา ป.1 https://academic.obec.go.th/textbook/web/images/book/1545362383_example.pdf ป.2 https://academic.obec.go.th/textbook/web/images/book/1547785561_example.pdf ป.3 (รอประมาณเดือน เม.ย. 2562) ป.4 https://academic.obec.go.th/textbook/web/images/book/1545362561_example.pdf ป.5 https://academic.obec.go.th/textbook/web/images/book/1547785633_example.pdf ป.6 (รอประมาณเดือน เม.ย.​ 2562) ข้อมูลเพิ่มเติม เว็บไซต์ของ สพฐ.

More/อ่านต่อ ...

ข้อมูลสำหรับครู ป.5 ห้อง 3 (อ.น้อง อ.ฝน อ.อ้อ อ.ม็อค) กิจกรรมอบรมครู ตชด. รุ่น 2 ปี 2562

อบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (คอมพิวเตอร์) ครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ระดับชั้นประถมศึกษาวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2562ณ โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร จัดโดย สสวท.​ วิทยากร นายผนวกเดช สุวรรณทัต น.ส.พรพิมล ตั้งชัยสิน นางสุนันทา

More/อ่านต่อ ...

ร่วมเสวนากับ อ. Pat Yongpradit, Chief Academic Officer, Code.org และ รศ. ยืน ภู่วรวรรณ

(จัดโดย สสวท.) วันจันทร์ที่ 25 พย นี้ พบกับ Workshop: Everyone can Code! Every Teacher can Teach Coding! และเพิ่มเติมด้วย Panel Discussion: Coding

More/อ่านต่อ ...

งาน Coding for Education ที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Coding for Educationสร้างสรรค์ประสบการณ์เรียนรู้ยุคใหม่ “รู้จัก code รู้จักคิด รบร้อยครั้งชนะร้อยครา” ผมเคยพูดเรื่อง ​coding และหลักสูตรวิทยาการคำนวณหลายครั้ง แต่ครั้งนี้จะแตกต่างจากครั้งอื่นตรงที่จะมุ่งเน้นไปที่แง่มุมการเป็นผู้ประกอบการ ความสำคัญของการเข้าใจ coding และ Computational Thinking ในการมองเห็นโอกาสของการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล โดยจะมีกรณีศึกษาที่เห็นเป็นรูปธรรม เชื่อมโยงตั้งแต่กิจกรรมของเด็กประถม (ที่มีใช้จริงแล้วในหนังสือเรียนของไทย)

More/อ่านต่อ ...

กิจกรรม รร.บ้านทุ่งเจดีย์ จ.พังงา โดย สวทช.

URLs สำคัญ / แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม คู่มือครู วิทยาการคำนวณ โดย สสวท. (ฟรี) จากเว็บ http://scimath.org วิธีดาวน์โหลดคู่มือครู และเอกสารอื่น ๆ https://www.pongkoiim.com/go/?p=227 ข้อมูลเป็นทางการ อื่น ๆ จาก Facebook

More/อ่านต่อ ...

งานอบรมครูวิทยาการคำนวณ 1050 คน จัดโดย สสวท.​ และ สพฐ (19-21 ก.ย. 2562)

ขอบคุณมากครับคุณครูทุกท่านในห้อง ป.ต้น #3 ที่ทำให้การอบรมสนุกสนานมีชีวิตชีวามากๆ ครับ  สิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากหลายปัจจัยมารวมกันอย่างกับปาฏิหารย์  ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปงานก็จะไม่ดีเช่นนี้  ตั้งแต่เนื้อหาที่ อ.จิ๊บ อ.อ้อม ฯลฯ และทีม สสวท. เป็นเจ้าภาพเตรียมไว้ (และมีคนหลายคนมาช่วยกันคิดไว้ตั้งแต่ 2 ปีที่แล้ว!)  ซึ่งแม้เนื้อหาจะไม่ perfect

More/อ่านต่อ ...

แอบดูผลงาน คุณครูห้อง 3 (การอบรมครูโดย สสวท. และ สพฐ. 19-21 ก.ย. 62)

การจัดการโฟลเดอร์ https://padlet.com/panuakdet/uc4nbs7ql5ys Selfies ภาพอื่น ๆ Facebook Album บนเพจ โป้งก้อยอิ่ม Google Photos (​>670 ภาพ) https://photos.app.goo.gl/tJN2b7PAipsHyiwo6 การออกแบบสื่อ / กิจกรรมการเรียนรู้ Google Drive สำหรับอัพโหลดผลงานการออกแบบสื่อ

More/อ่านต่อ ...