Author: mock

ข้อมูลสำหรับครู ป.5 ห้อง 3 (อ.น้อง อ.ฝน อ.อ้อ อ.ม็อค) กิจกรรมอบรมครู ตชด. รุ่น 2 ปี 2562

อบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (คอมพิวเตอร์) ครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ระดับชั้นประถมศึกษาวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2562ณ โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร จัดโดย สสวท.​ วิทยากร นายผนวกเดช สุวรรณทัต น.ส.พรพิมล ตั้งชัยสิน นางสุนันทา

More/อ่านต่อ ...

ร่วมเสวนากับ อ. Pat Yongpradit, Chief Academic Officer, Code.org และ รศ. ยืน ภู่วรวรรณ

(จัดโดย สสวท.) วันจันทร์ที่ 25 พย นี้ พบกับ Workshop: Everyone can Code! Every Teacher can Teach Coding! และเพิ่มเติมด้วย Panel Discussion: Coding

More/อ่านต่อ ...

งาน Coding for Education ที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Coding for Educationสร้างสรรค์ประสบการณ์เรียนรู้ยุคใหม่ “รู้จัก code รู้จักคิด รบร้อยครั้งชนะร้อยครา” ผมเคยพูดเรื่อง ​coding และหลักสูตรวิทยาการคำนวณหลายครั้ง แต่ครั้งนี้จะแตกต่างจากครั้งอื่นตรงที่จะมุ่งเน้นไปที่แง่มุมการเป็นผู้ประกอบการ ความสำคัญของการเข้าใจ coding และ Computational Thinking ในการมองเห็นโอกาสของการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล โดยจะมีกรณีศึกษาที่เห็นเป็นรูปธรรม เชื่อมโยงตั้งแต่กิจกรรมของเด็กประถม (ที่มีใช้จริงแล้วในหนังสือเรียนของไทย)

More/อ่านต่อ ...

กิจกรรม รร.บ้านทุ่งเจดีย์ จ.พังงา โดย สวทช.

URLs สำคัญ / แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม คู่มือครู วิทยาการคำนวณ โดย สสวท. (ฟรี) จากเว็บ http://scimath.org วิธีดาวน์โหลดคู่มือครู และเอกสารอื่น ๆ https://www.pongkoiim.com/go/?p=227 ข้อมูลเป็นทางการ อื่น ๆ จาก Facebook

More/อ่านต่อ ...

งานอบรมครูวิทยาการคำนวณ 1050 คน จัดโดย สสวท.​ และ สพฐ (19-21 ก.ย. 2562)

ขอบคุณมากครับคุณครูทุกท่านในห้อง ป.ต้น #3 ที่ทำให้การอบรมสนุกสนานมีชีวิตชีวามากๆ ครับ  สิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากหลายปัจจัยมารวมกันอย่างกับปาฏิหารย์  ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปงานก็จะไม่ดีเช่นนี้  ตั้งแต่เนื้อหาที่ อ.จิ๊บ อ.อ้อม ฯลฯ และทีม สสวท. เป็นเจ้าภาพเตรียมไว้ (และมีคนหลายคนมาช่วยกันคิดไว้ตั้งแต่ 2 ปีที่แล้ว!)  ซึ่งแม้เนื้อหาจะไม่ perfect

More/อ่านต่อ ...

แอบดูผลงาน คุณครูห้อง 3 (การอบรมครูโดย สสวท. และ สพฐ. 19-21 ก.ย. 62)

การจัดการโฟลเดอร์ https://padlet.com/panuakdet/uc4nbs7ql5ys Selfies ภาพอื่น ๆ Facebook Album บนเพจ โป้งก้อยอิ่ม Google Photos (​>670 ภาพ) https://photos.app.goo.gl/tJN2b7PAipsHyiwo6 การออกแบบสื่อ / กิจกรรมการเรียนรู้ Google Drive สำหรับอัพโหลดผลงานการออกแบบสื่อ

More/อ่านต่อ ...

กล่องผลไม้ปริศนา ณ สวทช.

สนุกมากที่ได้ช่วยงาน สวทช. และ สสวท. เพราะสิ่งที่เราลงแรงไปเพียงนิดเดียวจะมีคนช่วยต่อยอดให้ยิ่งใหญ่ขึ้นหลายสิบหลายร้อยเท่า อย่างกิจกรรม “กล่องผลไม้ปริศนา” ที่ผมรับหน้าที่เป็น “พิธีกร”​ นี้ ถูกใช้ครั้งแรกเมื่อเดือน มิ.ย. 2562 ในการอบรมครูแกนนำ สสวท. อุปกรณ์ต่าง ๆ ประดิษฐ์โดยทีม สสวท.  ส่วนงานนี้จัดโดย

More/อ่านต่อ ...

สวทช. ร่วมกับ สพป. ปทุมธานี เขต 1 จัดอบรมครูวิทยาการคำนวณ ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

งานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท Science in Rural Schools : SIRS NSTDA – สวทช. ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิทยาการคำนวณ องค์ความรู้และการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เชิงรุกแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษา ระหว่างวันที่

More/อ่านต่อ ...