Category: curriculum

Roadshow @ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา

การชี้แจงหลักสูตรวิทยาการคำนวณ ให้กับคุณครูใน จ.แมฮ่องสอน มีการถ่ายทอดสดหลายวิดีโอ เชิญรับชมได้ที่นี่ครับ จัดโดย งานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ประสานงานโดย คุณกิตติยา บำบัดภัย นักวิชาการ สวทช. วิทยากร: ผนวกเดช สุวรรณทัต (มจธ.), ผศ. ดร. ธนาวินท์ รักธรรมานนท์

More/อ่านต่อ ...

FAQ: สำหรับรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ช่อง 9

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาการคำนวณ (บางคำถามก็พบไม่บ่อยหรอกครับ แต่อยากตอบ) เอกสารนี้เตรียมไว้เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 สำหรับรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ช่อง 9 เพื่อให้ อ.โตโต้ และเมตตา ช่วยกันตอบประชาชนที่โทรศัพท์เข้ามา แต่อาจมีประโยชน์สำหรับสถานการณ์อื่นด้วย คำตอบเขียนโดย ผนวกเดช สุวรรณทัต ตอบในนามส่วนตัว ไม่ใช่คำตอบอย่างเป็นทางการของ

More/อ่านต่อ ...

เพจ ลงทุนแมน: วิชาเขียนโปรแกรม ถูกบรรจุในหลักสูตรแล้ว

highlights: ทำไมต้องการมีการเปลี่ยนหลักสูตร ? หลักสูตรนี้มีในประเทศอื่นหรือยัง ? ประเทศฟินแลนด์ที่มีระบบการศึกษาติดอันดับ 1 จากการจัดอันดับล่าสุดของเว็บไซต์เวิลด์อีโคโนมิกฟอรั่ม (World Economic Forum) ได้บรรจุวิชาเขียนโปรแกรมไว้ในหลักสูตรระดับชาติตั้งแต่เมื่อปีที่แล้ว (ข้อมูลปี 2561) Finland: เกรด 1-2 เรียนพื้นฐานเรื่องการเขียนโปรแกรม โดยไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์, เกรด

More/อ่านต่อ ...

บทความต่างๆ เกี่ยวกับหลักสูตร

บทความโดย สสวท. หรือนักวิชาการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตรวิทยาการคำนวณ​ IPST Thailand: หลักสูตรไทยให้เด็กเขียนโปรแกรม คิดดีแล้วหรือ? https://www.facebook.com/ipst.thai/posts/1717354814967566 เผยแพร่เมื่อ 29 พฤษภาคม 2561 IPST Thailand: การคิดเชิงคำนวณ โดย โปรเฟสเซอร์เจนเนตต์ วิง bit.ly/ipstct1 เผยแพร่เมื่อ 16 พฤษภาคม 2561

More/อ่านต่อ ...

รายการ FB Live: ถามมา-ตอบไปหลักสูตรใหม่ CS

ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ไม่เคยมีหลักสูตรใดที่มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook Live ทุกสัปดาห์ เหมือนหลักสูตรวิทยาการคำนวณ เมื่อปี 2561 ทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดให้มีรายการถ่ายทอดสด เพื่อถาม-ตอบปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาการคำนวณ ทุกวันพฤหัสฯ เวลา 14:00 น. ท่านสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่นี่ครับ: https://www.facebook.com/pg/oho.ipst/videos/ ตัวอย่าง ตอนที่

More/อ่านต่อ ...

blognone: รู้จักกับ “วิทยาการคำนวณ” วิชาบังคับพื้นฐานตัวใหม่ของไทย สอนเขียนโปรแกรม เริ่มเรียนตั้งแต่ ป. 1

highlights: เปลี่ยนจากเรียนไปเป็นผู้ใช้ มาเป็นผู้เขียน ผู้คิด เป้าหมายของวิชานี้ไม่ได้ต้องการให้ทุกคนที่เรียนจะต้องไปเป็นคนเขียนโปรแกรม หรือโปรแกรมเมอร์ แต่ต้องการเพิ่มทักษะคิดเชิงคำนวณสำหรับแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ในระดับ ป. 1 จะเป็นการเขียนโปรแกรมแบบไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ (Unplugged) เป็นการฝึกใช้บัตรคำสั่งเดินขึ้น-ลง-ซ้าย-ขวา ในระดับ ป. 4 การเขียนโปรแกรมก็ยังเน้นแบบ Unplugged แต่พื้นที่ในการใช้คำสั่งจะใหญ่มากขึ้น ซับซ้อนมากขึ้น

More/อ่านต่อ ...

Dek-D Live! สอนเขียนโปรแกรมตั้งแต่ป. 1 เหมาะสมหรือยังกับประเทศไทย 4.0

จัดรายการโดยคุณโน้ต Dek-D (วโรรส โรจนะ)  ให้สัมภาษณ์โดยผนวกเดช (ผู้ร่วมร่างหลักสูตรวิทยาการคำนวณ และร่วมร่างแบบเรียน ของ สสวท.) และ Pat Yongpradit (Chief Academic Officer, Code.org, Maryland, USA) เผยแพร่เมื่อ 9

More/อ่านต่อ ...

เอกสารอธิบายหลักสูตรวิทยาการคำนวณ

ท่านสามารถอ่านตัวชี้วัดของหลักสูตรได้ทั้งจากเอกสารที่เผยแพร่เป็นทางการ และเอกสารคู่มือครูของ สสวท
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สรุปภาพรวมหลักสูตรและเปรียบเทียบตัวชี้วัดฯ:

More/อ่านต่อ ...

Dek-D: 9 เรื่องพ่อแม่ต้องรู้ เตรียมตัวลูกให้พร้อมเรียนวิชาเขียนโปรแกรม (วิทยาการคำนวณ) ปี 61

highlights: สัมภาษณ์ อาจารย์ม็อค – ผนวกเดช สุวรรณทัต นักวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หัวใจของเนื้อหาวิชานี้คืออะไร? computational thinking คืออะไร? การทยอยสอนปีละ 4 ชั้น เพื่อเรียนรู้และปรับตัว หลักสูตรมีความยืดหยุ่นและให้อิสระกับโรงเรียน ตำรามีคุณภาพสูง ปรับใช้ง่าย

More/อ่านต่อ ...

Dek-D: รู้จักวิชา “วิทยาการคำนวณ” วิชาบังคับใหม่ ที่เริ่มเรียนตั้งแต่ปี 2561 นี้

highlights: บทสัมภาษณ์ รศ. ยืน ภู่วรวรรณ (ม.เกษตรศาสตร์) และ อ. ผนวกเดช สุวรรณทัต (มจธ.) “คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีหรือเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ รอบตัวเรา จึงมิใช่แค่เครื่องมือในการประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่งเท่านั้นอีกต่อไป แต่ทุก ๆ คนต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิต” (–

More/อ่านต่อ ...