#โป้งก้อยอิ่ม และหลักสูตรวิทยาการคำนวณ

โป้ง ก้อย อิ่ม คือชื่อตัวละครในหนังสือแบบเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ ซื้อหนังสือได้ที่ pongkoiim.com/buy ลิขสิทธิ์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เว็บไซต์นี้จัดทำโดยกลุ่มนักวิชาการที่ร่วมร่างหลักสูตรและหนังสือแบบเรียน เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา **ไม่ใช่ข้อมูลอย่างเป็นทางการ**

แอบส่อง Live การอบรมครูแกนนำ 2562

สสวท.​ เพิ่งจัดอบรมครูแกนนำวิชาวิทยาการคำนวณไปเมื่อ 21-24 มิถุนายน 2562 มีคุณครูเข้ารับการอบรมประมาณ 80 ท่าน (ระดับประถมศึกษา​) เนื้อหาช่วงหนึ่งเกี่ยวกับการใช้ Live video (เทคโนโลยีการถ่ายทอดสดออนไลน์) เพื่อการเรียนการสอนอย่างปลอดภัยและได้ประโยชน์ ทีมงานจึงได้ขอให้คุณครูผลัดกันมา Live เพื่อเล่าเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับการอบรมให้กับคุณครูทางบ้านได้ฟัง หลังเสร็จสิ้นการอบรม

More/อ่านต่อ ...

ตัวอย่างความคิดเห็นวิจารณ์หลักสูตรวิทยาการคำนวณ และแนวทางการชี้แจง

ทำไมผมจึงควรตอบความคิดเห็นเหล่านี้? หลักการข้อหนึ่งสำหรับการแสดงความคิดเห็นบนสื่อสังคมในกรณีที่มีผู้แสดงความคิดเห็นที่เราไม่เห็นด้วย คือ เรามีสิทธิ์ที่จะนิ่ง ไม่ตอบโต้  โดยมีผลดีคือเป็นการทำให้เรื่องราวดังกล่าวผ่านไปโดยเร็ว มีคนเห็นน้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราไม่ต้องการให้ใครพบเห็น การตอบโต้จะยิ่งทำให้ข้อมูลดังกล่าวปรากฏสู่สายตาคนมากขึ้น กรณีนี้ เพจ Drama-Addict นำบทความเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาการคำนวณไปเผยแพร่ นับว่าเป็นเรื่องดี มีผู้แสดงความเห็นทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ทางเลือกหนึ่งของผมในฐานะผู้ที่มีส่วนร่วมในการยกร่างหลักสูตร และร่วมเขียนหนังสือ คือปล่อยผ่าน ไม่ตอบโต้ความเห็นที่ไม่เห็นด้วย โดยเฉพาะความเห็นที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง

More/อ่านต่อ ...

คุณครูเพียวสอน cup stacking programming

คุณครูชญาภัทร ประเสริฐวงศา โรงเรียนบ้านโนนบอน (คำหล้าประชานุเคราะห์) จ.อุบลราชธานี ผลิตสื่อการสอนน่าสนใจเกี่ยวกับ cup stacking programming ซึ่งเป็นเทคนิคการสอนอัลกอริทีมแบบ unplugged แบบหนึ่ง เด็กสามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ และได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ อนึ่ง ตัวอย่างการสอนบทเรียน unplugged เช่นนี้ เป็นตัวอย่างที่นอกเหนือจากหนังสือแบบเรียนวิทยาการคำนวณของ สสวท.

More/อ่านต่อ ...

นสพ.​ กรุงเทพธุรกิจ (4 ม.ค. 2562)

วิทยาการคำนวณสอน ​Coding สร้างกระบวนการคิดตั้งแต่ประถม ให้สัมภาษณ์โดย ผศ. ดร. ธนาวิท์ รักธรรมานนท์ อ. วัชรพัฐ​ เมตตานันท อ. ผนวกเดช สุวรรณทัต เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 หน้า

More/อ่านต่อ ...

workshop วิทยาการคำนวณ​ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.ศรีสะเกษ

บรรยายโดย ผนวกเดช สุวรรณทัต (ม็อค)  สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STIPI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมตตา มงคลธีระเดช  สถาบันการเรียนรู้ (LI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ต้นแบบ ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

More/อ่านต่อ ...

แนะนำหนังสือเรียนฉบับการ์ตูน #โป้งก้อยอิ่ม ที่บริษัท ThoughtWorks

ชิญรับชม Facebok Live ของการอธิบายหลักสูตรวิทยาการคำนวณ และแนะนำหนังสือเรียนฉบับการ์ตูน #โป้งก้อยอิ่ม ที่บริษัท ThoughtWorks (สำนักงาน G Tower พระรามเก้า) ขอบคุณพี่ไมเคิลและทุกคนในบริษัทนี้มากๆ ครับที่ให้ความสนใจกับอนาคตของประเทศไทยและนำข้อมูลไปบอกต่อตามที่ต่างๆ รวมถึงสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย https://www.facebook.com/thoughtworksthailand/videos/1968320756811803 ถ่ายทอดสด เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน

More/อ่านต่อ ...

Roadshow @ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา

การชี้แจงหลักสูตรวิทยาการคำนวณ ให้กับคุณครูใน จ.แมฮ่องสอน มีการถ่ายทอดสดหลายวิดีโอ เชิญรับชมได้ที่นี่ครับ จัดโดย งานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ประสานงานโดย คุณกิตติยา บำบัดภัย นักวิชาการ สวทช. วิทยากร: ผนวกเดช สุวรรณทัต (มจธ.), ผศ. ดร. ธนาวินท์ รักธรรมานนท์

More/อ่านต่อ ...

บทความโดย The MATTER: ไม่ต้องเป็นเด็กเนิร์ด ก็เรียนเขียนโปรแกรมได้ คุยกับ อ.ผนวกเดช สุวรรณทัต

อ. ผนวกเดช สุวรรณทัต ให้สัมภาษณ์ คุณกรุณพร เชษฐพยัคฆ์ (คุณเอิน) จาก The Matter เผยแพร่เมื่อ 15 มิถุนายน 2561 ตัวอย่างคำถามเด็ดๆ แล้ววิชาโค้ดดิ้งนี้ทำไมเด็กต้องเรียน และเรียนถึง 12 ปี เร็วไปมั้ย

More/อ่านต่อ ...

ช่อง 9 อสมท. รายการบ่ายนี้มีคำตอบ (2561)

ติดอาวุธให้เด็กนักเรียนไทย จากผู้เสพติดไอทีเป็นผู้ควบคุมและสร้างได้ ผู้สัมภาษณ์: คุณวิศาล ดิลกวณิช และ คุณสุนทรี อรรถสุข ผู้ให้สัมภาษณ์: ผนวกเดช สุวรรณทัต และ ผศ. ดร. ธนาวินท์ รักธรรมานนท์ ผู้ร่วมตอบคำถามประชาชน: เมตตา มงคลธีระเดช และ

More/อ่านต่อ ...