Tag: community

มีจิตใจเพื่อชุมชน – Community Awareness

ชุมชนที่เข้มแข็ง คือรากฐานของสังคมที่เจริญรุ่งเรือง วิชาวิทยาการคำนวณเป็นวิชาที่เตรียมพร้อมเด็กสู่สังคมดิจิทัล ดังนั้น แบบเรียนของ สสวท. ระดับประถมศึกษา ฉบับการ์ตูน #โป้งก้อยอิ่ม จึงมุ่งปลูกฝังค่านิยมแห่งความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับเด็ก  เทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลกระทบต่อคำว่า “ชุมชน” ในหลายทิศทาง ทั้งในแง่บวก แง่ลบ และแง่ที่ยังตีความไม่ได้ว่าเป็นบวกหรือลบ เราหวังว่าเด็กที่กำลังเรียนรู้พลังแห่งโลกดิจิทัล จะพยายามนำเทคโนโลยีไปใช้ในแง่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ในแง่หนึ่งที่ YouTube

More/อ่านต่อ ...

ป.2 บท 9 (งานประจำปี 4.0)

สอนเด็ก ป.2 ให้เห็นประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ แต่ไม่หลงไหลและบูชาคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตที่ปรากฏในบทนี้คือเรื่อง sensors & IoT, smart home, sharing economy, autonomous vehicles, universal design, machine translation, voice recognition

More/อ่านต่อ ...

ป.2 บท 8 (เชฟน่าเลิฟ คนเสิร์ฟน่ารัก)

สอนเด็ก ป.2 ระเบิดพลังของคำสั่ง if ด้วยก๋วยเตี๋ยวเป็ดหน้าปากซอย  เดี๋ยวนี้เวลาไปที่ไหนก็มักจะคิดเล่นๆ ว่า ในอนาคต 20 – 30 ปีข้างหน้า หุ่นยนต์/AI/คอมพิวเตอร์ จะส่งผลกระทบต่ออาชีพใดได้บ้าง เช่น นั่งแท็กซี่ก็คิดว่านี่อาจเป็นอาชีพแรกๆ ที่ถูกคอมพิวเตอร์แย่งไป  มองเห็นตำรวจจราจรก็คิดว่า อาชีพนี้ก็อาจถูกแย่งได้ง่ายเช่นกัน  เข้ามหาวิทยาลัยก็คิดว่า

More/อ่านต่อ ...