Tag: dek-d

review หนังสือเรียนวิทยาการคำนวณ โดย Dek-D

ในฐานะผู้หนึ่งที่มีส่วนร่วมในการเขียนหนังสือระดับชั้นประถมศึกษา ผมต้องขอขอบคุณเว็บไซต์ Dek-D.com เป็นอย่างมากที่ช่วยเขียนรีวิวหนังสือของ สสวท. ให้ก่อนใคร การรีวิวครั้งนี้ Dek-D ไม่ได้รับค่าตอบแทนจากทางผู้เขียน หรือ สสวท. หรือศูนย์หนังสือจุฬาฯ แต่อย่างใดครับ REVIEW หนังสือ วิทยาการคำนวณ ชั้น ป.1 ของ สสวท.

More/อ่านต่อ ...

Dek-D: 9 เรื่องพ่อแม่ต้องรู้ เตรียมตัวลูกให้พร้อมเรียนวิชาเขียนโปรแกรม (วิทยาการคำนวณ) ปี 61

highlights: สัมภาษณ์ อาจารย์ม็อค – ผนวกเดช สุวรรณทัต นักวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หัวใจของเนื้อหาวิชานี้คืออะไร? computational thinking คืออะไร? การทยอยสอนปีละ 4 ชั้น เพื่อเรียนรู้และปรับตัว หลักสูตรมีความยืดหยุ่นและให้อิสระกับโรงเรียน ตำรามีคุณภาพสูง ปรับใช้ง่าย

More/อ่านต่อ ...

Dek-D: รู้จักวิชา “วิทยาการคำนวณ” วิชาบังคับใหม่ ที่เริ่มเรียนตั้งแต่ปี 2561 นี้

highlights: บทสัมภาษณ์ รศ. ยืน ภู่วรวรรณ (ม.เกษตรศาสตร์) และ อ. ผนวกเดช สุวรรณทัต (มจธ.) “คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีหรือเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ รอบตัวเรา จึงมิใช่แค่เครื่องมือในการประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่งเท่านั้นอีกต่อไป แต่ทุก ๆ คนต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิต” (–

More/อ่านต่อ ...

Dek-D: วิทยาการคำนวณ คืออะไร? วิชาบังคับพื้นฐานใหม่ล่าสุดสำหรับเด็ก พร้อมบทสัมภาษณ์จากผู้ก่อตั้ง

Dek-D.com สัมภาษณ์​ รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ตัวอย่างประเด็นสำคัญ: “เด็กที่เกิดในยุคดิจิตอลนั้นเขาก็จะเป็น DIGITAL NATIVE หมายความว่าไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเขา ที่จะเรียนรู้หรือใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็น” “ผมให้ความสำคัญกับเรื่องของวิทยาการคำนวณมาตั้งแต่ประมาณ 2510 กว่าๆ” วิทยาการคำนวณ

More/อ่านต่อ ...