Tag: interview

Dek-D: 9 เรื่องพ่อแม่ต้องรู้ เตรียมตัวลูกให้พร้อมเรียนวิชาเขียนโปรแกรม (วิทยาการคำนวณ) ปี 61

highlights: สัมภาษณ์ อาจารย์ม็อค – ผนวกเดช สุวรรณทัต นักวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หัวใจของเนื้อหาวิชานี้คืออะไร? computational thinking คืออะไร? การทยอยสอนปีละ 4 ชั้น เพื่อเรียนรู้และปรับตัว หลักสูตรมีความยืดหยุ่นและให้อิสระกับโรงเรียน ตำรามีคุณภาพสูง ปรับใช้ง่าย

More/อ่านต่อ ...

Dek-D: วิทยาการคำนวณ คืออะไร? วิชาบังคับพื้นฐานใหม่ล่าสุดสำหรับเด็ก พร้อมบทสัมภาษณ์จากผู้ก่อตั้ง

Dek-D.com สัมภาษณ์​ รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ตัวอย่างประเด็นสำคัญ: “เด็กที่เกิดในยุคดิจิตอลนั้นเขาก็จะเป็น DIGITAL NATIVE หมายความว่าไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเขา ที่จะเรียนรู้หรือใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็น” “ผมให้ความสำคัญกับเรื่องของวิทยาการคำนวณมาตั้งแต่ประมาณ 2510 กว่าๆ” วิทยาการคำนวณ

More/อ่านต่อ ...