Tag: overview

หนังสือ ป.5 สอนอะไรบ้าง?

รายชื่อบทและสิ่งที่สอนในแต่ละบท (ป.5) ตุ๊กตาแม่ลูกดก ช่วยโป้ง ก้อย เรียงตุ๊กตาให้เป็นระเบียบ โดยใช้ selection sort หัดเขียน algorithm ด้วย pseudocode (รหัสลำลอง) และ flow chart (ผังงาน) ชิมชอปแชะ คุณย่าพา #โป้งก้อยอิ่ม ไปเที่ยวตลาดน้ำ เรียนรู้มารยาทการสื่อสารด้วยอีเมล

More/อ่านต่อ ...

หนังสือ ป.2 สอนอะไรบ้าง?

รายชื่อบทและสิ่งที่สอนในแต่ละบท (ป.2) ปัดกวาดเช็ดถู จัดตู้จัดโต๊ะ งานหนักแค่ไหน โป้งก้อยอิ่ม และ “น้องอึด” ก็สู้ไหว เอ๊ะแล้วน้องอึดคือใคร? ลำดับขั้นตอนมีความสำคัญต่ออัลกอริทึมอย่างไร? เรียนรู้ได้จากชีวิตประจำวัน อะตอมอร่าม ยามรุ่งอรุณ ดอกไม้พันธุ์ใหม่ ต้องอาศัยการดูแลอย่างใกล้ชิด อิ่มช่วยได้! เขียนโปรแกรมด้วยบัตรคำสั่งแบบมี input  ฝึก

More/อ่านต่อ ...