Tag: secrets

มีจิตใจเพื่อชุมชน – Community Awareness

ชุมชนที่เข้มแข็ง คือรากฐานของสังคมที่เจริญรุ่งเรือง วิชาวิทยาการคำนวณเป็นวิชาที่เตรียมพร้อมเด็กสู่สังคมดิจิทัล ดังนั้น แบบเรียนของ สสวท. ระดับประถมศึกษา ฉบับการ์ตูน #โป้งก้อยอิ่ม จึงมุ่งปลูกฝังค่านิยมแห่งความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับเด็ก  เทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลกระทบต่อคำว่า “ชุมชน” ในหลายทิศทาง ทั้งในแง่บวก แง่ลบ และแง่ที่ยังตีความไม่ได้ว่าเป็นบวกหรือลบ เราหวังว่าเด็กที่กำลังเรียนรู้พลังแห่งโลกดิจิทัล จะพยายามนำเทคโนโลยีไปใช้ในแง่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ในแง่หนึ่งที่ YouTube

More/อ่านต่อ ...

รู้จักรับ รู้จักให้ – Knowing How to Give

เด็กๆ มักเรียนรู้จากตัวอย่างมากกว่าคำสอน ถ้าเขาได้เห็นพ่อแม่ ติดเกม เสพดราม่า ติด social network เขาก็จะมองว่าประโยชน์ของคอมพิวเตอร์คือเพื่อความบันเทิง  หลักสูตรวิทยาการคำนวณต้องสอนให้เด็กผันตัวจากผู้เสพ มาเป็นผู้สร้าง เปลี่ยนจากผู้ใช้แบบเฉื่อยชา (passive user) มาเป็นผู้ใช้เชิงรุก (active user)   แต่จะสร้างอะไร? รุกอะไร?

More/อ่านต่อ ...

สานต่อความเป็นไทย – Thailand Context

#โป้งก้อยอิ่ม หนังสือ coding ที่ร่วมสืบสานความเป็นไทย  ทีมผู้เขียนเชื่อว่า “ความเป็นไทย”​ ไม่ควรเป็นเพียงแค่ภาพสวยสำหรับตกแต่ง  แต่ควรเป็นส่วนสำคัญของการขับเคลื่อนเนื้อเรื่อง  เช่น  เมื่อน้องอิ่มใส่ชุดไทย ก็ไม่ใช่แค่เพียงเพราะเป็นชุดที่สวย แต่เพื่อที่จะสื่อถึงเนื้อเรื่องที่น้องอิ่มทำตามชุดคำสั่งสำหรับรำไทย (ป.4)  และข้อดีข้อเสียของการเขียนชุดคำสั่งนี้ในรูปแบบบัตรคำสั่ง หรือโปรแกรมภาษา Scratch เมื่อโป้งก้อยเล่นเกมโดยใช้กระดานชนวน กระดานชนวนก็ไม่ใช่แค่เครื่องประดับฉาก แต่เป็นเครื่องมือการสอนการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขร่วมกับซองคำสั่ง (ป.2)

More/อ่านต่อ ...

กล้าก้าวไปไม่ย่อท้อ – Growth Mindset

#โป้งก้อยอิ่ม หนังสือเรียนที่ส่งเสริม growth mindset (ความกล้าก้าว) เราต้องการให้เด็กไทย ช่างคิด ชอบคิด คิดเป็น แต่เราไม่ได้ตั้งเป้าว่าทุกคนจะต้องคิดเก่งถึงขั้นอัจฉริยะ เราเพียงต้องการให้เขาสนุกกับการคิด และเคยชินกับการคิดไม่ออก หรือคิดผิดบ้างในบางครั้ง แต่เมื่อใดก็ตามที่ทำพลาด เราหวังว่าเด็กจะลุกขึ้นมาพยายามใหม่อีกครั้ง เราหวังว่าเขาจะเห็นตัวอย่างจากตัวละครที่ไม่ได้ perfect แต่เติบโตไปพร้อมกับผู้อ่าน โป้งและก้อยเป็นคนชอบเรียนรู้ กล้าทดลอง แต่ถ้าสังเกตให้ดีจะพบว่า

More/อ่านต่อ ...

ฉลาดเลือกฉลาดใช้ – Smart Use of Technology

ไม่ได้หมายถึงการใช้เทคโนโลยีที่ฉลาด แต่หมายถึงความฉลาดพอที่จะเลือกได้ว่า งานใดควรทำด้วยเทคโนโลยี งานใดควรลงมือทำด้วยตนเอง  โป้ง ก้อย อิ่ม หนังสือคอมฯ ที่สอนให้เด็กไม่ยึดติดกับคอมฯ คอมพิวเตอร์นั้นมีประโยชน์มหาศาล แต่งานบางอย่างที่มีคุณค่าทางจิตใจ มนุษย์ควรทำเอง เช่น การเสริฟอาหารของป้าพร หรือการซักผ้าตากผ้าของคุณพ่อ ตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.6 ทีมผู้เขียน

More/อ่านต่อ ...

ความลับของหนังสือ #โป้งก้อยอิ่ม (รีบดูก่อนโดนลบ)

ในแฟ้มเก็บเอกสารของทีมนักเขียน นอกจากจะมีไฟล์โครงร่างเนื้อหา องค์ประกอบหนังสือ และสาระการเรียนรู้แล้ว ยังมีอีกไฟล์หนึ่งที่ชื่อว่า  “ไร้สาระการเรียนรู้ (แต่สำคัญนะ)”  ไฟล์นี้ตั้งชื่อผิด! เพราะสิ่งที่อยู่ในนั้นไม่ใช่ของไร้สาระเลยสักนิด แต่เป็นเครื่องปรุงลับที่ทำให้หนังสือเรียนฉบับการ์ตูนเล่มนี้ครองใจเด็กประถมทั่วประเทศ เป็นหนังสือที่ไม่ต้องบังคับให้เด็กอ่าน เพราะเด็กจะอ่านโดยไม่ยอมวาง อย่างที่คุณครูธิติวัฒน์  ทองคำ เคยกล่าวไว้ว่า  “อ่านเพลินจนเกินเวลา เปิดหน้าจนเกินคำสั่งครู” ทำให้ห้องเรียนสนุก เด็กลุกขึ้นมาทำกิจกรรม หัดคิด

More/อ่านต่อ ...