Tag: Thainess

สานต่อความเป็นไทย – Thailand Context

#โป้งก้อยอิ่ม หนังสือ coding ที่ร่วมสืบสานความเป็นไทย  ทีมผู้เขียนเชื่อว่า “ความเป็นไทย”​ ไม่ควรเป็นเพียงแค่ภาพสวยสำหรับตกแต่ง  แต่ควรเป็นส่วนสำคัญของการขับเคลื่อนเนื้อเรื่อง  เช่น  เมื่อน้องอิ่มใส่ชุดไทย ก็ไม่ใช่แค่เพียงเพราะเป็นชุดที่สวย แต่เพื่อที่จะสื่อถึงเนื้อเรื่องที่น้องอิ่มทำตามชุดคำสั่งสำหรับรำไทย (ป.4)  และข้อดีข้อเสียของการเขียนชุดคำสั่งนี้ในรูปแบบบัตรคำสั่ง หรือโปรแกรมภาษา Scratch เมื่อโป้งก้อยเล่นเกมโดยใช้กระดานชนวน กระดานชนวนก็ไม่ใช่แค่เครื่องประดับฉาก แต่เป็นเครื่องมือการสอนการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขร่วมกับซองคำสั่ง (ป.2)

More/อ่านต่อ ...